เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงห้องประชุม 208 อาคาร 52 จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 3/31/2015 5:37:00 PM
   
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงห้องประชุม 208 อาคาร 52 จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : SKMBT_36315033117200.pdf
Download now

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------