เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 2/27/2015 12:32:00 PM
   
รายละเอียด โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lenovo Idea Centre Centre C560-series 573306 (White)
จำนวน 17 เครื่อง
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : ประกาศราคากลางเครื่องคอม 17เครื่อง.pdf
Download now

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------