เรื่อง ประกาศราคากลางค่าบริการจัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ขนาด 50 เควา 400 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 1/21/2015 5:16:00 PM
   
รายละเอียด ประกาศราคากลางค่าบริการจัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ขนาด 50 เควา 400 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : ประกาศ.pdf
Download now

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------