เรื่อง กิจกรรม “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์และสมัครงาน”
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 7/13/2010 10:43:00 AM
   
รายละเอียด กิจกรรม “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์และสมัครงาน” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. ดังไฟล์แนบ
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : ค้นพบตน+ค...ppt
Download now


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------