เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 3/4/2014 1:24:00 PM
   
ผู้ประกาศ นางสาววลัยพร ยอดคำมี
   
รายละเอียด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : มติคณะกรรมการส่งเสริม-1-2557-ประชาสัมพันธ์.pdf
Download now

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------