เรื่อง ประกาศ มจพ. ประกาศเรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การบริหารกลุ่มวิจัย เฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 2)
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 3/5/2015 9:48:00 AM
   
รายละเอียด ประกาศ มจพ. ประกาศเรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การบริหารกลุ่มวิจัย เฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 2)
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : ประกาศ.pdf
Download now

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------