เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการศึกษาการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ หรือบ้าน Knock Down เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยการเคหะแห่งชาติ
   
วัน/เวลาที่ประกาศ 3/3/2015 3:20:00 PM
   
รายละเอียด ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการศึกษาการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ หรือบ้าน Knock Down เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยการเคหะแห่งชาติ
   
ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : ประกาศ.pdf
Download now

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------