เรื่อง ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ มีรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล ผลการตัดสินปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศ " ตู้แลกเหรียญสิบอัจฉริยะ " ผลงานของ นายชนินทร์ ปิ่นแก้ว นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ "Puzzle Box" ผลงานของนายศรายุทธ อัตรพรไพบูลย์ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ "อุปกรณ์ทดลองไฟฟ้าระบบ Android" ผลงานของนายกช อิงสุธรรม นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รางวัลขวัญใจสิ่งประดิษฐ์ " ตู้แลกเหรียญสิบอัจฉริยะ " ผลงานของ นายชนินทร์ ปิ่นแก้ว นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte1-2-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------